سیدعلی صالحی: نشانی‌هاOnline Pdf نشانی‌ها ☆ سیدعلی صالحی – ecogenlife.org

، هوای هميشه‌ات را نمی‌خ?.

باری ای عشق، اکنون و اينجا.

سیدعلی صالحی ✓ 6 characters

?اهم نشانی خانه‌ات کجاست؟.

سیدعلی صالحی در ۱ فروردین ۱۳۳۴ در روستای مَرغاب از توابع ایذه بختیاری در استان خوزستان در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد پدر او کشاورز، شاعر و شاهنامه خوان بود؛ و در سال ۱۳۴۰ به دلیل شیوع حصبه در مرغاب همراه با خانواده به مسجد سلیمان اقامت کرده و در سال ۱۳۴۷ در همان شهر وارد دبیرستان شد در سال ۱۳۵۳ به دلایل تنبیه و تهدید از سوی مدرسه و مقامات ترک تحصیل کرد و یک سال بعد باز به مدرسه بازگشت و دیپلم