Đào Trinh Nhất: Nhật Bản Duy Tân 30 NămH tr nh b y n i dung uy n s ch t c gi o Trinh Nh t r t c n th n ghi y t n g i c c a danh t n ri ng c a Nh t b ng t H n Vi t l n H n t k b n gi p cho nh ng ai ang h c ti ng Nh t c th m m t l ng ki n th c b ch B n c nh bi n t p vi n c n ghi ch th m Romaji c a t ngay b n c nh Tuy i ch c n ch a ch nh x c thi u tr ng m nh ng v n gi p ch r t nhi u Ngu n g c ch Hiragana Katakana c ng c nh c n cu i uy n s ch V v i m t ch t ho i nghi t m t th n m nh mu n t m hi u r h n v nh ng m t tr i nh ng g c t i b n c nh s thay i th n k n y C l s c tr l i trong m t uy n s ch kh c Cu n s ch Nh t B n Duy T n 30 n m c a t c gi o Trinh Nh t 1900 1951 t ng k t l i u tr nh Duy T n t c ng trong 30 n m c a Nh t B n gi p Nh t B n v n m nh t n h a tr th nh m t li t c ng ngang h ng v i c c n c u M C ng cu c duy t n c a Nh t c trong t t c c c m t tr c l k ngh u n s sau l th ng m i r i n ch nh tr v n h a ngh thu t Nh ng d c duy t n theo th i T y h v n gi c c i u c h n u c t y c a m nh l c i ng tr ng c a Nh t B nNh t B n h c theo ph ng T y theo c ch ban u Cu n s k ghi ch p l i m t c ch t ng t n chi ti t v v c ng m ch l c r r ng v giai o n 30 n m t n c Nh t B n duy t n c i c ch th c hi n c ng cu c c ng phu gi o h a T c gi v i ki n th c v hi u bi t s u s c c a m nh g p ph n l gi i s ti n b v t b c trong m t kho ng th i gian ng n c a t n c v con ng i Nh t B n v c c m t v n h a x h i gi o d c ch nh tr v u n s Cu n s ch m c d c vi t v o gi a nh ng n m 30 c a th k tr c nh ng gi tr m n mang l i v n c n v n nguy n cho t i ng y nayview spoiler V trong thi n h ch ng c l n o l y c i tinh th n c ra m l m c s nghi p m i bao gi C i c ch th ph i c i c ch t tinh th n t c l h c thu t t t ng hide spoiler C ng cu c Duy T n n m ch c th x y ra Nh t B n b i t t c c c y u t h i t t o n n s th nh c ng n c thai ngh n t r t l u t trong ch nh v n ho x h i v t trong ch nh nh ng con ng i Nh t B n y l m t cu n s ch uan tr ng i v i ng i l m gi o d c i m i Th n k Nh t b n v c ch l m c a ng i Nh t lu n l m t ch th v v ng t m hi u n n i n ch n Cu n n y c ng v i Khuy n h c v Ph c ng t truy n c a Yukichi mang n cho ch ng ta m t c i nh n s u s c v y c m x c tr c c ng cu c Duy T n k di u c a n c m t tr i m c h n m t th k tr c Kh c v i nhi u nh n nh hi n nay v y u t th nh c ng uy t nh nh t t i cu c Duy T n l t gi o d c ho c t m t ng minh u n c t n Minh Tr m t ng i b n trong Duy T n ẽ giúp độc giả trả lời những câu hỏi như Đâu là công cuộc duy tân ở Nhật Bản Sự lột xác thần kỳ của Nhật Bản phải chăng là do may mắn Nhật Bản đã làm những gì để có những thay đổi ngoạn mục trở thành biểu tượng cho cả thế giới Liệu rằng chúng ta có học hỏi được gì từ bài học duy tân của Nhật Bản hay khôngCuốn sách văn học sử Nhật Bản này sẽ cho độc giả một cái nhìn toàn vẹn về một cường uốc nhỏ bé về địa lý nhưng vĩ đại về văn hóa chính

L i v n d c v g n g i m c d c v i ch l p i l p l i kh ng c n thi t Nh ng cho m t c i nh n kh i u t v chi ti t v m t giai o n chuy n m nh uan tr ng c a n c Nh t C c m i hi u c v sao l n c Nh t ch kh ng ph i n c Nam ta hay Trung u c m i x y ra c ng cu c duy t n t c ng mang t nh uy t nh y C ng l nh ng n c l c h u ch u nhi u nh h ng c a v n h a Trung u c c a Nho gi o Trung u c Vi t Nam Cao Ly Tri u Ti n H n u c nh ng duy ch c Nh t B n v n v n 30 n m ng n ng i c th v n m nh s nh ngang v i c c c ng u c u M Nh ng y u t n o t o n n s ph t tri n th n k c m ng m l i n c Vi t m nh i nh v u c gia h ng vong th t phu h u tr ch Tr m ngh Nh t B n m t 30 n m ti n h nh Duy T n th c s y l trong c i th i m m i th c n thi u s t nh ng h l m c c t l l ng d n m t h ngVi t Nam m nh th i n y mu n thay i c i g ti n b sao m kh u C t c ng l ng d n m t h ng nh ng to n h ng v o trong Ngh c ng kh nh t t n ch nh m nh tr c th i Cu n s ch cu i c ng c t ng t ABG c xong cu n n y m nh l i nh n cu n Nh ng k ti n phong c i g c ng c l do c a n Nh t b n h a r ng c ng v y C i c t y u c a cu n n y tr l i cho nh ng l do ng sau Nh t B n ph t tri n nhanh ch ng trong th i Thi n ho ng Minh Tr T c gi d n ng i c n t ng l nh v c v ch ra nh ng th nh c ng nh ng con ng i u ti n m u cho c i s khai s ng sau n y v l do t i sao ng i Nh t l m c B n c nh c c c u chuy n v Nh t c n c s so s nh v i n c Nam ta cho th y nguy n do th t b i c a n c m nh m nh thi u c i g m n c Nh t chu n b y Ch nh v v y ng i Vi t ta kh ng kh i cay m i v th h i tr c Nh ng c c g khi n m y u kh v tr ch m c cha ng h y t n d ng nh ng th c trong tay m s ng t o ph t tri n g y d ng nh ng i thay cho b m t n c nh c uy n s ch n y b n s th y t c gi kh ng ch vi t v nh ng s ki n di n ra trong 30 n m Minh Tr duy t n 1866 1899 m c n v n c Nh t t thu s khai m i d ng n c T g c g c d n t c v tr a l n c i tinh th n tr ch nhi m c a d n i v i t n c a Nh t B n t m t n c phong ki n l n ngang h ng v i c c n c ph ng T y ch trong v n v n n a i ng i i u m ch ng ta c h i m i ng y t l p 1 n b y gi c u tr l i v n l th a B c v n ch a D n t c Nh t B n s n c i t nh v n c u n th n ph i gi th n th c ng nh danh d lu n trong s ch s n s ng g t c i ch a t t theo u i h ng tr m n m h c h i c i m i t t p h n T t ng l p n ng d n n uan l i uy n cao ch c tr ng khi nguy bi n s p n v n n c s p nguy u nh t nh t ng l ng c ng nhau thay i V c Cuốn Nhật Bản duy tân 30 năm của tác giả Đào Trinh Nhất có thể được xem như một cuốn cẩm nang sử học dành cho những ai muốn tìm hiểu về Chính trị Xã hội đặc biệt đất nước con người và văn hóa Nhật Bản nhất là giai đoạn mà Nhật Bản thực hiện công cuộc duy tân“Thử mở hết lịch sử nhân loại ra mà coi đông tây kim cổ có uốc gia nào chỉ sửa sang thay đổi trong 30 năm mà được mới hẳn mặt mày trở nên tốt đẹp như là Nhật Bản hay không”Nhật Bản duy tân 30 năm

G i Oukuma Shigenobu l i c ti p c n h ng d i r ng h n h n v xu t nguy n nh n cho s Duy T n v th nh c ng c a n n m ba y u t 1 Th n o n i d i th n u c 2 a l thu n l i hun c n n ng i Nh t 3 Phong ki n ph n uy n ki u Nh t m i d a t i tr nh n d n C ba y u t n y th t h t s c c s c Nh t B n Vi t Nam ta kh ng c Nh v y xem ra c i s ng ch ng ng v n ch l c i v b ngo i C i vi c g n cho ch ng ta m t d n t c n a so v i d n t c Nh t B n c ng n a li u c l m t s th y sang b t u ngCho n n khi t v o b i c nh thi n a nh n l ch s Nh t B n th ng i ta c th th y c i s Duy T n y kh l ng m l p l i m t u c gia kh c C i ph n m m Duy T n r t k n ph n c ng c i t Ng i Nam ta su t m t tr m n m nay ng ng v ng Minh Tr Duy T n th m ch nh b t ch c n nh ng h nh nh t nghi n c u v n v t th y r ng kh ng th l p l i n C m t s vi c c t c gi o Trinh Nh n nh n x t r t th v cu n s ch xu t b n n m 1936 n y l c ng phu gi o h a ch gi o d c c a Nh t khi Duy T n g p kh ng t kh kh n gian kh nh ng nh ng ng i l m gi o d c kh ng ng ng ti n l n ph a tr c k c vi c ph i m u ngay c khi tr ng c ng tr ng t ng lo t ng c a v bi n lo n x h i th tr ng Keio c a ng i i m i Yukichi v n kh ng b m t gi h c trong khi s s c tr ng ch c n 18 m ng C i tinh th n y ph i g i t n l tinh th n Nh t N c Nam ta h nh nh kh ng c Li n uan n i gi o d c t c gi h o c n cung c p m t c i nh n s u s c t i t nh n c Nh t d o y kh ng ch c vi c ch nh ph gi o h a t c c ng cu c l m gi o d c c a nh n c m c n c d n gian gi o h a t c ng i d n t gi c m i m i c i s gi o d c c i m ng y nay ch ng ta c th g i t n l x h i d n s tham gia c i c ch gi o d c ng nh n x t c i s d n gian gi o d c y m i m nh m r ng kh p v t c ng ch nh t i s chuy n bi n c a gi o d c Nh t B n 30 n m Duy T n v v sau n a M t trong nh ng ng i t c i khu v c d n s y ng Yukichi d ch a t ng l m uan to nh ng c n to h n c tri u nh trong s t c ng t i s thay i t t ng c a c m t d n t c Li u nh n x t c gi p ta xu t th n y c i vi c xung phong li u ch t c a nh m C nh Bu m l c n ph i c hoan ngh nh c n nhi u nh m kh c n a ra i cho c i n n d n gian gi o d c ph t huy h t s c m nh c a n c n c i ch nh ph gi o d c c n bi t r u l l i th c a m nh u l n ng l c c t l i c a m nh t p trung l m ng vi c tr nh lan man u th t ng ng c nhi n v i t m hi u bi t c a t c gi m t ng i c th vi t m t cu n kh o c u v a c ng phu s c t ch l i d c d hi u nh th v o nh ng n m 30 c a th k 20. Rị xã hội Bao giờ đọc sử cũng là một điều cần dùng bổ ích cho sự học vấn sự tiến hóa của người ta Cuộc hưng vong suy thịnh của uốc gia dân tộc này vẫn có thể do nơi sử học làm tấm gương nên soi hay là dấu xe nên tránh cho uốc gia dân tộc kia Nếu muốn soi gương sáng theo dấu hay tự nhiên chúng ta nên biết chuyện Nhật Bản duy tân tự cường cũng như nên học sử Pháp uốc văn minh cách mạng cũng là các nước tiến hóa hùng cường khác trong thiên hạ vậy Trích lời giới thi?.

Epub Ebook Nhật Bản Duy Tân 30 Năm À Đào Trinh Nhất – cogenlife.org

CHARACTERS Nhật Bản Duy Tân 30 Năm

Tiên sinh họ Đào húy Trinh Nhất sanh năm Canh Tí 1900 tại Thuận Hóa Trung Việt uán xã Thượng phán huyện Huỳnh côi tỉnh Thái bình mất trong một gian nhà nhỏ ở xóm Hòa hưng Sài gòn hồi chiều thứ sáu ngày 18 tháng giêng năm Tân mão 23 11 1951 thọ 52 tuổi Con trưởng cụ đình nguyên nhị giáp tiến sĩ Đào Nguyên Phổ rể cụ cử Lương Ngọc uyến sẵn thừa hưởng một gia giáo văn học truyền thống