Tomáš Zmeškal: Sokrates na rovníkureview ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ñ Tomáš Zmeškal

K pro sd len vol den kovou ormu aby se vyhnul dramati nosti kter by neodpov dala skute n mu pr. Tvar Sokrata na rovníku soubor deníkových zápisků vzpomínek úvah a rodinných reportáží Znovu se zde ukazuje že hledání je pokaždé činností nanejvýš komplexní že nestačí pátrat v matrikách a sestavovat rodokmeny Kdo chce skutečně pochopit odkud přichází musí umět dočasně opustit sebe a odvážit se k hlubšímu ponoru ke společnosti k zemi a dějinám Teprve poté vzniká celistvý obraz o nás o naší minulosti i o těch kteří nás přivedli na sv?.

A na e se vr til zp t do Konga ani by o sob dal kdy v d t m obrovsk rom nov potenci l Autor v Příběhu osudy svých rodičů a prozrazuje něco i o sobě Jako zkušený vypravěč s osobitým stylem se však intuitivně vyhýbá pouhému líčení klasické rodinné historie a vypráví například i o historických přešlapech jichž se ještě na přelomu 19 a 20 století dopouštěly některé evropské státy vůči Africe a jejím národům Teprve z tohoto prolnutí obou příběhů oné komorní zprávy o otci a rodině s dějinami kulturního střetu vzniká výsledný.

Autobiografick p b h hled n kon sk ho otce kter v edes t ch letech splodil v eskoslovensku syn. Pátrání je věc ošemetná a nesmírně nejistá člověk nikdy neví co ho potká na cestě po níž se vydal jaká skrytá zákoutí poodhalí zda se mu v nich bude líbit nebo zda nakonec nebude zatrpkle proklínat své rozhodnutí Zvláště pokud se rozhodne hledat vlastního otce Právě na takovou cestu po stopách svého otce pocházejícího z Konga nás ve své nové knize Sokrates na rovníku bere Tomáš Zmeškal Na rozdíl od svých předchozích románů popisuje v tomto.

Online ebook Sokrates na rovníku by Tomáš Zmeškal – ecogenlife.org