Ercan Kesal: Peri GazozuAvanos A ustos ak am Sekiz dokuz ya lar nday m Salonun bah eye a lan penceresi a k Il k bir r zg r bah eden elen kokular i eriye ta yor Evde kimse yok Annem ve karde lerim niye evde de iller bilmiyorum Somya ya uzanm m Philips radyomuzda T rk Sanat M zi i al yor Uyku ile uyan kl k aras bir yerdeyim Kap a l yor nce lge ibi babam eliyor zerime e ilip sa lar m ok uyor ve sonra yan ma uzan p kollar yla kucakl yor Babam n s ne ba m Dead Taboo g m p yat yorum Babamla d nyan n en zel ak am nda d nyan n en Mischief 24/7 (Sunshine Girls, g zel evinde d nyan n en zel uykusunu uyuyorum Bir daha yle bir uyku olmad hayat mdas24 Ercan Kesal Doktorluk mesle ine ba lad y llardan an lar ndan bahsederken t m insanl ktan intikam n titizlikle alm zellikle ta rada The Subtle Beauty g rev yaparken kar la t durumlara hem hekim olarak hem de insan olarak verdi i tepkilerle sizi yle bir burun burunaetiriyor ki o an da karar vermek i in t m duygu ve benli inizi sorgulamak zorunda kal yorsunuzCan m ok ac tt n Doktor Ercan alaca n olsun diyorum Unutmamak i in kendime not Bunu sana hastan Zafer Han m kitap okumay sevdi ini s yleyince okuman i in vermi ti An t r nde akl mda yer edecek kitaplardan biri olacak san r m ncelikle belli bir zaman izgisinde ilerlemekten ok belli bir konuda hayat n n belli d nemlerinden kesitleri anlatm Bu y n yle bu tarzda okudu um ilk an kitab Dili ok Having Tanner Bravos Baby (Bravo Family, g zel ok bizden derler ya aynen yleydiSayfalar suibi ak yor Ne ara okudu unuzu anlam yorsunuz bile Soba ya da ate ba nda anlat lan an lar misali Avanos. Vicdanımız kuruyor Babalarını erken kaybetmiş yetim çocukların masum başlarını koyacakları When Da Silva Breaks the Rules (Blood Brothers, göğüsler çoktan çöktü farkında mısınız Göğüs çöktükçe zulüm tepemizde kalıyor Kavisli ve dolaşıkeçmişimizse bozuk düzenimizin telleri olmuş Duyduğunuz sesler bu yüzden içli ve bu kadar derinden eliyorŞimdi bir türlü sığamayıp delice bir kavgaya tutuştuğumuz adına Anadolu dene.

Ercan Kesal è 3 review

Kitaplar KINDLE Peri Gazozu Yazar Ercan Kesal – ecogenlife.org

Bitirdim Ikinci kez mecburi hizmete itmeye haz rland m bug nlerde Ercan Kesal n ocukluk ve mecburi hizmet an lar o u zaman duygu dolu anlar ya amama neden oldu Benim i in hayat mda zel bir yere koydu um kitaplardan biri oldu Peri Gazozu Ge ti i co rafya itibariyle hekimli im itibariyle hayat n sol yan ndan bakan yap s itibariyle ok ok zel benim i in iddetle tavsiye ediyorum Yazar n c mleleri bekledi imden ok daha zel ve anlatt klar size dokunuyor ancak b l mler kronolojik olarak de il belli bi ba l k tema alt nda rne in yorgan ve barda ta ran son damla ibi anlat lm ve a kcas b yle olmas n biraz kopuk buldum Ercan Kesal okur hikayelerimi okumak yerine seyretsin istedim demi kitab n n sunu yaz s nda Benim i in tam olarak istedi i ibi oldu Kendisiyle yazd klar aras ndaki mesafeyi kald rmay ba arm son derece yal n ve naif bir seyirdi benim i in zledim ve izledi im her eyden yakaland mFazla buldu umsa Bu denli dokunakl s z n bitti i yerlerde alt izilmi mesajlar k vam ndaki son s zler fazlal k olmu kanaatimce Oysa ki o anlar ya atan c mleler hemen ard ndan bir sessizli i yoklat yor okura Peri Gazozu nun i inden insan sevgisi e iyorS kl kla stelik de insana duyulan inanc n t kendi i u zamanlarda nsano luna serzeni ok a ama yine de umut vaat ediyor kitab n yazar her sat r ylaBir tabak mant yla pelte Wyoming Strong (Wyoming Men, gibi bir tabak tel kaday flaKaybettiklerimizin umudumuzdan ok olmamas beklentisi ta yan Peri Gazozu bir f rsat yarat l p okunmal en ok da Mevl t Amca n n hatr ?mle başetmenin olağanüstülüğü ve olağanlığı üzerineAlışmaya direnen bir hekiminözüyleTaşranın sıcak kucağı ve serin kasveti üzerine Orayı hem içinden hem dışından bilen bir evladının Arabian Nights gözüyle Türkiyenin ipin ucundaki yakın tarihininölgesi Kalbi avucundabirinin özüyle Ercan Kesaldan aynanın kenarındaki fotoğraflar misali hayat parçaları sohbet makamında insan hikâyeleri.

Ta b y m ocuklu unu zleyen bir adam12 eyl l d neminde bir devrimci solcubir ta ra doktorubilge bir baba efkatli bir anne annelerk c k len ocuklar tecav ze u rayan kad nlar lkedeki haks zl klar kalp k r kl klar Ercan Kesal radikal azetesinde yazarken bu yaz lar n m ptelas olmu tum Bunlar bir araya Wild Nights with Her Wicked Boss getirip d zenledi inde ortaya kan eyin yukar da belirtti im ba l klarda bir b t nl k i erdi ini de farkettim Yaz s nda Anton ehov etkisi ok bask n fadeleri ok yal n ve l hissiyat n size Midsummer Night (Lady Julia Grey, ge irmekte ok usta ve samimi Ya anm l klardan beslendi i i in film izleribi Always You g r yoruz yaz klar n kitapta buna at f da varSonu ta vicdan i in bu topraklar daha iyi tan mak i in d ne d ne okunacak bir toplama Peri Gazozu Peri Bacalar diyar nda periazozlar i ilirBu kitap da en sevdiklerimden biri Ercan Kesel hekimlik d nemlerinde Wild at Heart (Sons of Chance, g rev yapt yerlerde ba naelenleri bir Lucy Carmichael g nl kibi not d m Kendi ocukluk ve en lik d nemlerinden de bahsetmi Hem e lenceli hem de bir o kadar h z nl sayfalar ine hi bakmadan yorumlar okumadan roman sanarak ald m kitab n yk kitab kt n d nm t m Gel r ki kitap ook b y k bir romanm asl nda Yer yer One-Click Buy g ld ren o u zaman y z mde ac bir ifade ve z mde birka damla ya ile el elde ba ba ta kald m bir kitap oldu ok be endim Ercan Kesal n yaz s n Bu kitab 2014 y l nda okumu tum O d nemde Goodreads hayat mda de ildi ama nstagram a koydu um yorumu farkettim bug n foto raflar mda Redeeming Claire gezinirken De i tirmeden ekliyorum buraya zel yorum olmu da s ylemesi ay p Kitab. N şu kadim topraklarda binlerce yıl önce hüküm sürmüş bir Hitit kralının oğullarına bıraktığı vasiyete bakın isterseniz Öldüğümde beni usulünce yıkayın Return to Willow Lake (Lakeshore Chronicles göğsünüze yaslayın ve toprağa bırakın Bu kadar Hayatın en yalın ve en efsunlu meseleleri ölüm ve yaşam annebaba çocuk arasındaki zor muhabbet büyümek ve yaşlanmak üzerine Vefalı bir oğulunözüyle Bilhassa ölümün öl?.

1959'da doğan Ercan Kesal hekim ve sinema oyuncusudurEge Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi Bala ve köylerinde Sağlık Ocağı hekimliği yaptı Daha sonra özel hastane sektörüne girdi Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım attı Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacifi