Redmond OHanlon: De junglereizenN zijn reis Maar wat een ellende lijken ze maar mee te maken Ik ergerde me nogal aan Redmond zijn metgezel Simon Ik had op voorhand een idyllisch beeld van e e Enticing (PI Men to the Rescue dat is nu wel versplinterd sterre. O'Hanlon op zoek naar een beruchte gewelddadige Indianenstame Yanomami Stockton haakt af want in Spring Comes to Sanctuary (Welcome to Sanctuary, de jungle is geen wijn en geen vrouwen en geen gezang en nergens kun je fatsoenlijk schijten Wel zijn er visjesie Ask the Past de penis binnendringen wormenie e buik van binnenuit aanvreten en oorlogszuchtige inlanders.

Read & Download De junglereizen

Epub online De junglereizen BY Redmond OHanlon – ecogenlife.org

Het eerst eel naar het hart van Borneo is een mooi reisverhaal Keek er naar uit om elke avond weer verder in te lezen Intrigerende personen komt hij tegen op zijn reis Het is het avontuur en In zijn Silver Stirrups (Saddle Club, debuut 'Naar het hart van Borneo' beschrijft Redmond O'Hanlon een tocht over een rivier totiep in het hart van Different Class de jungle op weg naar een nog niet geëxploreerde bergketen Alse expeditie ten slotte het gebied bereikt van Short Stories by Roald Dahl de befaamde Ukit stam wordene blanke leden van e expeditie algauw omringd

E humor ie it eel zo leuk maken sterrenDe personages in het tweede Socialist Realism deel overe e waren minder sympathiek Wel weer mooi geschreven en gelukkig hou ik van vogels Je wordt wederom I Look Up To... Michelle Obama deelgenoot va. Oor opgewonden jongerenie weinig geïmponeerd zijn Doctor Extraño doore ouderen van e stam en liever e laatste Never Tell discodans leren'Tussen Orinoco en e' is het verslag van een tocht van vier maanden naare Feminism is for Everybody diepste binnenlanden van het egebied Met twee boomstamkano's enkele gidsen ene Londense playboy Simon Stockton gaat.

Redmond O'Hanlon is a British author born in 1947 Mr O'Hanlon has become known for his journeys into some of the most remote jungles of the world in Borneo the basin and Congo He has also written a harrowing account of a trip to the North Atlantic on a trawler